تک آهنگ های رضا صادقی

خرابم نکن دیگه مشکی نمی پوشم دلیل بودن شیر خسته دروغ گفت جان دل زبون آسمون حق با تو بود دلم گفت خوب و بد چراغارو خاموش کن (ورژن۲) وایسا دنیا ممنونم بعض چشمات (عشق تازه) چاره ای ندارم هیچ جا بندر نابو
کانال تلگرام رضا صادقی