تک آهنگ های رضا صادقی

دروغ گفت جان دل زبون آسمون حق با تو بود دلم گفت خوب و بد چراغارو خاموش کن (ورژن۲) وایسا دنیا ممنونم بعض چشمات (عشق تازه) چاره ای ندارم هیچ جا بندر نابو دیگه نمی تونم نرو فردا با ماست شاید یک فرصت دیگه
کانال تلگرام رضا صادقی