1392

گل نازم قرص ماه خونی شرم (روم نمیشه) ساده تر از اونی که فکر می کردم مبتلا حواسم بهت بود همین کافیه (دودکش) فقط عشق بغض دوباره
کانال تلگرام رضا صادقی