شرم (روم نمیشه)

00:00
فرمت اثر تک آهنگ نام اثر شرم (روم نمیشه) ( (Sharm(Room Nemisheh ) خواننده رضا صادقی ترانه سرارضا صادقی پیشواز ایرانسل- آوای انتظار- پیشواز رایتل- تاریخ انتشار۹ مهر ۱۳۹۵
متن ترانه شرم (روم نمیشه)

ﺧﯿﻠﯽ ﻭﻗﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻡ ﺑﻬﺖ ﺑﮕﻢ ﺩﯾﻮﻭﻧﺘﻢ
ﺭﻭﻡ ﻧﻤﯿﺸﻪ
ﻋﺸﻘﺖ ﺁﺗﯿﺸﯽ ﺯﺩﻩ ﺑﻪ ﺟﻮﻥ ﻣﻦ
ﺁﺭﻭﻡ ﻧﻤﯿﺸﻪ
ﺧﯿﻠﯽ ﻭﻗﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻡ ﺑﮕﻢ
ﺷﺒﺎ ﺧﻮﺍﺑﯽ ﻧﺪﺍﺭﻡ
ﺧﯿﻠﯽ ﻭﻗﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻡ ﺑﻬﺖ ﺑﮕﻢ ﺑﺎﻫﺎﻡ ﻣﯿﻤﻮﻧﯽ
ﺗﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ
ﺭﻭﻡ ﻧﻤﯿﺸﻪ
ﺭﻭﻡ ﻧﻤﯿﺸﻪ
ﺭﻭﻡ ﻧﻤﯿﺸﻪ
ﻧﻪ ﻧﻪ ﻧﻪ
ﺭﻭﻡ ﻧﻤﯿﺸﻪ
ﻣﯽ ﺗﺮﺳﻢ ﻻﯾﻖ ﺩﺍﺷﺘﻨﺖ ﻧﺒﺎﺷﻢ
ﻣﯿﺪﻭﻧﻢ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﻢ ﻭ ﺗﺮﺳﻢ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﻪ ﻗﺪ ِ ﺧﻮﺍﺳﺘﻨﺖ ﻧﺒﺎﺷﻢ
ﻣﯽ ﺗﺮﺳﻢ ﻻﯾﻖ ﺩﺍﺷﺘﻨﺖ ﻧﺒﺎﺷﻢ
ﻣﯿﺪﻭﻧﻢ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﻢ ﻭ ﺗﺮﺳﻢ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﻪ ﻗﺪ ِ ﺧﻮﺍﺳﺘﻨﺖ ﻧﺒﺎﺷﻢ
ﻣﯽ ﺗﺮﺳﻢ ﻓﮏ ﮐﻨﯽ ﻋﺸﻘﻢ ﻧﻘﻞ ﺷﻌﺮ ﺳﻨﮓ ﻭ ﺷﯿﺸﻪ
ﺑﻪ ﺧﻮﺩﻡ ﻣﯿﮕﻢ ﻧﺘﺮﺱ
ﺑﺮﻭ ﺑﮕﻮ ﺩﻝ ﺩﯾﮕﻪ ﻭﺍﺳﻪ ﻣﺎ ﺩﻝ ﻧﻤﯿﺸﻪ
ﺭﻭﻡ ﻧﻤﯿﺸﻪ
ﺭﻭﻡ ﻧﻤﯿﺸﻪ
ﺭﻭﻡ ﻧﻤﯿﺸﻪ
ﻧﻪ ﻧﻪ ﻧﻪ
ﺭﻭﻡ ﻧﻤﯿﺸﻪ
ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﻡ ﻧﺸﺴﺘﻢ ﮔﻔﺘﻢ ﺁﯼ ﻋﺎﺷﻖ ﻫﯿﺮﻭﻥ
ﮐﺠﺎ ﺩﺭﯾﺎ ﻭ ﮐﺠﺎ ﻗﻄﺮﻩ ﯼ ﺑﺎﺭﻭﻥ؟!
ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﻡ ﻧﺸﺴﺘﻢ ﮔﻔﺘﻢ ﺁﯼ ﻋﺎﺷﻖ ﻫﯿﺮﻭﻥ
ﮐﺠﺎ ﺩﺭﯾﺎ ﻭ ﮐﺠﺎ ﻗﻄﺮﻩ ﯼ ﺑﺎﺭﻭﻥ؟!
ﺍﻣﺎ ﺑﺎﺯ ﺩﯾﺪﻡ ﻧﻤﯿﺸﻪ
ﺗﻮ ﺧﯿﺎﻟﻢ ﻫﻤﯿﺸﻪ
ﺍﻣﺎ ﺑﺎﺯ ﺩﯾﺪﻡ ﻧﻤﯿﺸﻪ
ﺗﻮ ﺧﯿﺎﻟﻢ ِ.ﻫﻤﯿﺸﻪ
ﮔﻔﺘﻢ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺭ ﺑﻬﺶ ﻣﯿﮕﻢ ﮐﻪ ﺩﻭﺭﯼ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺯﻫﺮﻩ ﻧﯿﺶ ِ
ﺭﻭﻡ ﻧﻤﯿﺸﻪ
ﺭﻭﻡ ﻧﻤﯿﺸﻪ
ﺭﻭﻡ ﻧﻤﯿﺸﻪ
ﻧﻪ ﻧﻪ ﻧﻪ
ﺭﻭﻡ ﻧﻤﯿﺸﻪ

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کانال تلگرام رضا صادقی