یادداشت

امشب سى و هشت سالم شد ما با شعور همراهـیم نه با شعار باصدای بلند فریاد میزنم عقاید و اندیشه و تفکر و ازادی اندیشه ام را بخاطر عقده ها و فحاشی ها حذف نمیکنم. حمایت رضا صادقی از تدبیر و امید عاشق شو دختر زیباى من تیارا دوست داریم عمو غیرت ، دعا کن که بد حال همه خرابه بزرگ ما بهتون افتخار میکنم شیر مردا… حسین و کربلا یک فرهـنگ بزرگى و ایمانه محمد بنا دستت را میفشارم پیام رضا صادقی به مناسبت ۳۷ سالگی اش زود بزرگ نشو دخترکم همکاری مجدد با بهنام ابطحی سی دی تاپ تن بدون اجازه من منتشر شده است/ پیگیری قانونی می کنم. فردا حکم تیر، بزودی هم صدایی پانزدهمین زادروز بند مشکی پوشان مبارک
کانال تلگرام رضا صادقی