اَمِرِم

00:00
فرمت اثر تک آهنگ نام اثر اَمِرِم ( Ameram ) خواننده رضا صادقی تنظیم کننده مجید نصیری آهنگسازفاضل پیش ترانه سرامرحوم استاد ابراهیم منصفی میکس و مسترینگآرش پاکزاد تولید کنندهصوت آوای هنر ضبظاستدیو های: شخصی رضا صادقی طراح کاوربهرنگ نامداری عکاسپیام ایرائی پیشواز ایرانسل۳۳۱۸۵۳۳ آوای انتظار۷۴۹۲۵ تاریخ انتشار۲۴ خرداد ۱۳۹۵
متن ترانه اَمِرِم

ﺍﮔﻪ ﯾَﮏ ﺭﻭﺯ ﺗِﻪ ﻧَﺒِﻨِﻢ ﺍَﻣِﺮِم
(ﺍﮔﻪ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﻧﺒﯿﻨﻤﺖ ﻣﯿﻤﯿﺮﻡ)
ﺍﮔﻪ ﯾَﮏ ﺷﻮ ﺗِﻪ ﺧﯿﺎﻝ ﮔﻞ ﻭﺻﻞ ﺗﻮ ﻧَﭽِﻨِﻢ ﺍَﻣِﺮِﻡ
(ﺍﮔﻪ ﯾﮏ ﺷﺐ ﺗﻮ ﺧﯿﺎﻝ ﮔﻞ ﻭﺻﻞ ﺗﻮﺭﻭ ﻧﭽﯿﻨﻢ ﻣﯿﻤﯿﺮﻡ)
ﺍَﻣِﺮِﻡ…ﺍَﻣِﺮِﻡ
(ﻣﯿﻤﯿﺮﻡ…ﻣﯿﻤﯿﺮﻡ)
ﺗﻮ ﺑﻬﺎﺭﺵ، ﺗﻮ ﺑﻬﺎﺭﺵ ، ﺗﻮ ﮔﻞ ﺳﺮﺥ ﺍﻧﺎﺭﺵ
(ﺗﻮ ﺑﻬﺎﺭﯼ ، ﺗﻮ ﺑﻬﺎﺭﯼ ، ﺗﻮ ﮔﻞ ﺳﺮﺥ ﺍﻧﺎﺭﯼ)
ﺗﻮ ﻣَﭽﯿﻤﺶ ، ﭼَﺸُﻤِﺶ ﺗﻮ ، ﺩِﻟُﻤِﺶ ﺗﻮ ﺗِﻪ ﺑﯿﺎﺑﻮﻥ ﻏﺮﯾﺒﯽ
(ﺗﻮ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﻤﯽ ، ﺗﺊ ﭼﺸﻤﯽ ، ﺗﻮ ﺩﻟﻤﯽ ، ﺗﻮ ﺑﯿﺎﺑﻮﻥ ﻏﺮﯾﺒﯽ)
ﺧَﺸﻮﻣﺶ ﺗﻮ…ﺧَﺸﻮﻣﺶ ﺗﻮ
(ﺧﻮﯾﺸﻢ ﺗﻮﯾﯽ…ﺧﻮﯾﺸﻢ ﺗﻮﯾﯽ)
ﻣﻮ ﻧﻪ ﺯﻧﺪﻩ ﺍﻡ ﺗﻮ ﻧَﺒِﺶ
(ﻣﻦ ﺯﻧﺪﻩ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮ ﻧﺒﺎﺷﯽ)
ﺗﻮ ﻧَﺒِﺶ ﻣَﭽﯽ ﺗِﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﻧِﺨَﺸِﻦ
(ﺗﻮ ﻧﺒﺎﺷﯽ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺗﻮ ﺩﻧﯿﺎ ﺧﻮﺵ ﻧﯿﺴﺖ)
ﺗِﻪ ﺷﻮ ﺗﺎﺭ ﻣﻮ ﻭَﻻ ﺗﻮ ﭼﺮﺍﻏﺶ
(ﺗﻮ ﺷﺐ ﺗﺎﺭﻡ ﻭﺍﻻ ﺗﻮ ﭼﺮﺍﻏﯽ)
ﺗِﻪ ﺧﺰﻭﻥ ﺩﻟﻤﻮ ﻭَﻻ ﺗﻮ ﺑﺎﻏﺶ
(ﺗﻮ ﺧﺰﻭﻥ ﺩﻟﻢ ﻭﺍﻻ ﺗﻮ ﺑﺎﻏﯽ)
ﺍﮔﻪ ﯾَﮏ ﺭﻭﺯ ﺗِﻪ ﻧَﺒِﻨِﻢ ﺍَﻣِﺮِﻡ
(ﺍﮔﻪ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﻧﺒﯿﻨﻤﺖ ﻣﯿﻤﯿﺮﻡ)
ﺍﮔﻪ ﯾَﮏ ﺷﻮ ﺗِﻪ ﺧﯿﺎﻝ ﮔﻞ ﻭﺻﻞ ﺗﻮ ﻧَﭽِﻨِﻢ ﺍَﻣِﺮِﻡ
(ﺍﮔﻪ ﯾﮏ ﺷﺐ ﺗﻮ ﺧﯿﺎﻝ ﮔﻞ ﻭﺻﻞ ﺗﻮﺭﻭ ﻧﭽﯿﻨﻢ ﻣﯿﻤﯿﺮﻡ)
ﺍَﻣِﺮِﻡ…ﺍَﻣِﺮِﻡ
(ﻣﯿﻤﯿﺮﻡ…ﻣﯿﻤﯿﺮﻡ)
ﺍَﻣِﺮِﻡ…ﺍَﻣِﺮِﻡ
(ﻣﯿﻤﯿﺮﻡ…ﻣﯿﻤﯿﺮﻡ)
ﺍَﻣِﺮِﻡ…ﺍَﻣِﺮِﻡ
(ﻣﯿﻤﯿﺮﻡ…ﻣﯿﻤﯿﺮﻡ)

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کانال تلگرام رضا صادقی