5458

چراغارو خاموش کن یادگاری سرت سلامت خرابم نکن دیگه مشکی نمی پوشم دلیل بودن شیر خسته دروغ گفت جان دل زبون آسمون حق با تو بود دلم گفت خوب و بد چراغارو خاموش کن (ورژن۲)
کانال تلگرام رضا صادقی