5588

می خوام تو رو به تو مدیونم جادو خدا رو چه دیدی آغوش تو شاهزاده یکی بود یکی نبود زنده باد عشق (بندرعباسی) ماهگرد حلقه ها رویای دریا مرگ و زندگی برام دعا کن نقطه سر خط
کانال تلگرام رضا صادقی