مصاحبه

رضا صادقی: حضور در بارگاه امام مهربانی خوشبختی بزرگی برای من بود + (ویدئو و عکس) اعتراض رضا صادقی به جشنواره موسیقی فجر
کانال تلگرام رضا صادقی