آلبوم های رضا صادقی

زندگی کن یعنی درد… شب بارونی فقط گوش کن همین… دیگه مشکی نمی پوشم وایسا دنیا پیرهن مشکی یکی بود یکی نبود
کانال تلگرام رضا صادقی