آلبوم های رضا صادقی

حواست بمن باشه زندگی کن یعنی درد… شب بارونی فقط گوش کن همین… دیگه مشکی نمی پوشم یکی بود یکی نبود پیرهن مشکی وایسا دنیا
کانال تلگرام رضا صادقی