آلبوم های رضا صادقی

یعنی درد… شب بارونی فقط گوش کن همین… دیگه مشکی نمی پوشم یکی بود یکی نبود وایسا دنیا پیرهن مشکی
کانال تلگرام رضا صادقی