رنگ صدا

00:00
فرمت اثر تک آهنگ نام اثر رنگ صدا ( Range seda ) خواننده رضا صادقی تنظیم کننده مسعود همایونی آهنگسازرضا صادقی ترانه سرارضا صادقی میکس و مسترینگآرش پاکزاد تولید کنندهصوت آوای هنر ضبظاستدیو های: شخصی رضا صادقی طراح کاوربهرنگ نامداری عکاسپیام ایرائی پیشواز ایرانسل۳۳۱۸۵۳۵ آوای انتظار۷۴۹۲۷ تاریخ انتشار۲۴ خرداد ۱۳۹۵
متن ترانه رنگ صدا

ﺭﻧﮓ ﺻﺪﺍﻡ ﺭﻧﮓ ﻏﻤﻪ
ﺟﺎﯼ ﯾﮑﯽ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﮐﻤﻪ
ﺩﻝ ﻧﮕﺮﻭﻧﻢ ﺩﻭﺭﻡ
ﻭ ﺧﺴﺘﻢ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ
ﺗﻨﻬﺎ ﺭﻓﯿﻘﻢ ﺩﻟﻤﻪ ﻗﺎﺗﻞ ﺟﻮﻧﻢ
ﻓﺮﻗﯽ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﺧﻮﺏ ﻭ ﺑﺪ
ﻭﻗﺘﯽ ﺩﻟﺖ ﻗﯿﺪﺗﻮ ﺯﺩ
ﻓﺎﻧﻮﺱ ﮐﻮﺭﯼ
ﺳﺎﯾﻪ ی ﺑﯽ رحم ﺳﺮﺍﺏ
ﺭﻭ ﺩﻝ ﺑﺪ ﻣﺴﺖ خراب
بسه صبوری
ﺩﺍﺭﻡ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﻟﻢ ﺩﻕ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ
ﺩﺭﺩﺍﻣﻮ ﻫﻖ ﻫﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ
ﻣﺮﺩﻣﻮ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ
ﻗﻠﺒﻤﻮ ﻻﯾﻖ
ﺩﺍﺭﻡ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﻟﻢ ﺩﻕ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ
ﺩﺭﺩﺍﻣﻮ ﻫﻖ ﻫﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ
ﻣﺮﺩﻣﻮ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ
ﻗﻠﺒﻤﻮ ﻻﯾﻖ…
ﻣﺜﻞ ﻣﺮﺩﻥ ﻣﯿﺸﻪ ﺑﻮﺩﻥ
ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﯽ ﺩﻟﯿﻠﻪ
ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺭ ﻭ ﺑﺮﺕ ﻧﯿﺴﺖ
ﯾﻪ ﺭﻓﯿﻖ ﺑﯽ ﺷﯿﻠﻪ ﭘﯿﻠﻪ
ﻧﻔﺴﺖ ﺳﻢ ﻣﯿﺸﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺭﻭﺑﺮﻭﺕ ﻏﻢ
ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮐﻢ
ﺗﻨﻬﺎ ﺩﻟﺨﻮﺷﯿﺖ ﺳﮑﻮﺗﻪ ،
ﯾﻪ ﺳﮑﻮﺕ ﺗﻠﺦ ﻭ ﻣﺒﻬﻢ
ﺭﻧﮓ ﺻﺪﺍﻡ ﺭﻧﮓ ﻏﻤﻪ
ﺟﺎﯼ ﯾﮑﯽ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﮐﻤﻪ
ﺩﻝ ﻧﮕﺮﻭﻧﻢ ﺩﻭﺭﻡ ﻭ ﺧﺴﺘﻢ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ
ﺗﻨﻬﺎ ﺭﻓﯿﻘﻢ ﺩﻟﻤﻪ ﻗﺎﺗﻞ ﺟﻮﻧﻢ
ﻣﺜﻞ ﻣﺮﺩﻥ ﻣﯿﺸﻪ ﺑﻮﺩﻥ
ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﯽ ﺩﻟﯿﻠﻪ
ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺭ ﻭ ﺑﺮﺕ ﻧﯿﺴﺖ
ﯾﻪ ﺭﻓﯿﻖ ﺑﯽ ﺷﯿﻠﻪ ﭘﯿﻠﻪ
ﻧﻔﺴﺖ ﺳﻢ ﻣﯿﺸﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺭﻭﺑﺮﻭﺕ ﻏﻢ
ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮐﻢ
ﺗﻨﻬﺎ ﺩﻟﺨﻮﺷﯿﺖ ﺳﮑﻮﺗﻪ ،
ﯾﻪ ﺳﮑﻮﺕ ﺗﻠﺦ ﻭ ﻣﺒﻬﻢ
ﻣﻦ ﺩﺍﺭﻡ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﻟﻢ ﺩﻕ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ
ﺩﺭﺩﺍﻣﻮ ﻫﻖ ﻫﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ
ﻣﺮﺩﻣﻮ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ
ﻗﻠﺒﻤﻮ ﻻﯾﻖ
ﺩﺍﺭﻡ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﻟﻢ ﺩﻕ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ
ﺩﺭﺩﺍﻣﻮ ﻫﻖ ﻫﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ
ﻣﺮﺩﻣﻮ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ
ﻗﻠﺒﻤﻮ ﻻﯾﻖ

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کانال تلگرام رضا صادقی