5411

بی خداحافظی۱ وایسا دنیا ممنونم بعض چشمات (عشق تازه) چاره ای ندارم هیچ جا بندر نابو دیگه نمی تونم نرو فردا با ماست شاید یک فرصت دیگه کم نشو خدا رو دوست دارم هدر شدم قدرمو میدونی یه روز
کانال تلگرام رضا صادقی