از جنوب غرب تا شمال شرق ایران پیش درامدی برای فتح اروپا
کانال تلگرام رضا صادقی