آلبوم صدای ستارگان سه شنبه منتشر می شود
کانال تلگرام رضا صادقی