حمایت رضا صادقی از تدبیر و امید
کانال تلگرام رضا صادقی