کنسرت روباز رضا صادقی در میدان تاریخی مشق
کانال تلگرام رضا صادقی