یادداشت

عاشق شو دختر زیباى من تیارا دوست داریم عمو غیرت ، دعا کن که بد حال همه خرابه بزرگ ما بهتون افتخار میکنم شیر مردا… حسین و کربلا یک فرهـنگ بزرگى و ایمانه محمد بنا دستت را میفشارم پیام رضا صادقی به مناسبت ۳۷ سالگی اش زود بزرگ نشو دخترکم همکاری مجدد با بهنام ابطحی سی دی تاپ تن بدون اجازه من منتشر شده است/ پیگیری قانونی می کنم. فردا حکم تیر، بزودی هم صدایی پانزدهمین زادروز بند مشکی پوشان مبارک
کانال تلگرام رضا صادقی