«دلخوشی ساده» منتشر شد. سری پنجم ثبت نام کانون هواداران پائیز جاری منتشر شد. بهونه منطقی منتشر شد تیزر بهونه منطقی امشب سى و هشت سالم شد سری چهارم ثبت نام کانون هواداران ورژن جدید (مبتلا) منتشر شد «سری پنجم» عکسهای هواداران در جشن امضای آلبوم یعنی درد «سری چهارم» عکسهای هواداران در جشن امضای آلبوم یعنی درد «سری سوم» عکسهای هواداران در جشن امضای آلبوم یعنی درد «سری دوم» عکسهای هواداران در جشن امضای آلبوم یعنی درد «سری اول» عکسهای هواداران در جشن امضای آلبوم یعنی درد یعنی درد منتشر شد+ کاورهای آلبوم ویدیو “من دوست دارم” از آلبوم یعنی درد آهنگ “من با توام” منتشر شد
Page 1 of 41234
کانال تلگرام رضا صادقی